I v takové Indii je naprosto běžné, že se člověk stravuje nejen doma, svépomocí, ale také běžně na ulici v různých stáncích a bufítcích. Co tam ale funguje ve své specifické místní formě, je také naprosto regulérní rozvoz jídla. Děje se to zvláštní formou. Obchodník se stravou objíždí jednotlivé domácnosti a odebírá různé druhy hotových obědů, které doma vaří jednotlivé hospodyně. Ty pak rozváží stálým zákazníkům. Nebo je nabízí na nádražích, případně přímo ve vlacích cestujícím. Docela zajímavá myšlenka.

Město vede

Samozřejmě, že největší využití těchto služeb je ve velkých městech. Zde je koncentrace potenciálních zákazníků mnohem větší a provozovny se stravováním nejrůznějšího druhu se tam mnohem lépe uživí a ekonomicky lépe prosperují.

Vezměte si třeba Indii
Ohodnoťte příspěvek
Vezměte si třeba Indii