V době, kdy se stále dokola řeší ekologie je takový případ velmi překvapující. I když se snažíme třídit odpad, zpracování a využití dále jaksi vázne. Toho je důkazem i firma Enress, která vytvořila stroj, který díky chemické recyklaci dokáže proměnit plasty na kapalinu. Více než polovina plastového odpadu stále nyní končí na skládce, protože recyklace se nevyplácí. Zatím se u nás recyklují výhradně PET lahve.
plastové lahve
Stroj, který díky pyrolýze umí změnit plast na kapalinu by podle společnosti Enress mohl stát prakticky v každém městě a snadno pomoct s obrovským množstvím vytříděných plastů. Bohužel zatím nápad a stroj zůstávají nevyužité. To nutí společnost vzdát se vidiny toho, že pomohou v rámci České republiky se zbavováním se plastů. Aktuálně se rozhodla firma technologii vyvézt do zahraničí, kde je o vynález zájem, a kde jde všechno mnohem jednodušeji a rychleji.
Průtahy a odklady
Tvůrci stroje již několik let řeší nejen s celnicí, ale i s dalšími úřady možnost provozování stroje s touto technologií. Alternativa zpracování odpadu však nemá podporu ani v zákoně, a tak nejen tento, ale i podobné projekty zůstávají nevyužity.
Vytříděné plasty by se díky novince, která je změní na ropný produkt, mohly dále využít k výrobě elektrické energie a tepla či na výrobu dalších materiálů. Jedním z dalších produktů recyklace by také mohl být využitelný plyn a uhlík. To všechno lze udělat bez dalšího zatěžování životního prostředí.
netříděný odpad
I jiné země v našem sousedství vyvíjí podobná zařízení, ale na rozdíl od nás je postupně uvádí do praxe. V Rakousku například vláda společně s firmou OMV podpořila společnost Leitner. Obdobně získaný olej pak přidává do pohonných hmot. Stejně tak Velká Británie prostřednictvím vlády a British Airways získává a dále využívá výsledky depolymerizace. V Nizozemí v podstatě stejně využívají výstupní produkt pro pohon lodí.

Přece bychom v Čechách nepodpořili ekologii a technologický rozvoj!

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.