Již samotný název napovídá, že v činné části výrobku se nachází kovové prvky nebo jejich sloučeniny, což má za následek odlišné podmínky pro tvorbu světelného paprsku ve srovnání se sodíkovými výbojkami. Právě to je také důvodem k tomu využít tuto technologii v místech, kde je požadován vysoký výkon a zároveň zachování věrnosti podání barev osvětlovaných předmětů.

nádraží

Index podání barev je skutečně u halogenidových výbojek https://www.lightpark.cz/vybojky-osram-powerball-hci-t/ velmi vysoký, dosahuje až k Ra = 90. Podstatnou výhodou je i nízký příkon, který je pouze zlomkem příkonu ostatních typů výkonného osvětlení, a tak dochází k značné úspoře elektrické energie.

Pro tyto vlastnosti se může uplatnit na mnoha místech v městských aglomeracích, jmenujme např. frekventované silniční tahy, kde jsou řidiči vystaveni enormnímu tlaku, a kde je žádoucí umělé světlo vyšších teplot chromatičnosti. Dále to jsou přechody pro chodce, nákupní centra, pěší zóny a náměstí, osvětlení budov, tovární komplexy, technologická zázemí výrobních provozů, úpravny a čistírny odpadních vod, zemědělské provozy a sklady, parkoviště, logistická zázemí a mnohá další.

Jak tato technika pracuje

Metalhalogenidové výbojky se zapojují buď do sériového obvodu s tlumivkou a zapalovačem výboje s vysokým napětím, anebo prostřednictvím elektronického předřadníku. Ve srovnání s vysokotlakými sodíkovými zdroji mají sice nižší účinnost, přibližně do 130 lm/W, ovšem mohou nahradit v některých místech dosud využívané výbojky rtuťové, a to pro své lepší indexy podání barev a z důvodu nižšího obsahu rtuti.

osvětlená budova

Jádrem svítidla je keramický hořák, odolný vůči obrovskému tlaku 15 atmosfér a velmi vysoké teplotě. Z tohoto důvodu je také nutno patřičně zabezpečit samotné svítidlo, nejlépe výztuhou z tvrzeného skla. Z bezpečnostních důvodů je také zakázáno provozovat toto osvětlení bez ochranného krytu kvůli nebezpečí exploze a následných poranění skleněnými úlomky.

Metalhalogenidové výbojky Osram Powerball HCI-T

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.